Er du høysensitiv?

Er du høysensitiv?

Skrevet av: feelings.no

Høysensitiv er et ord du kanskje har sett en del den siste tiden. Det har vært og er et stort fokus på dette, da det viser seg at gruppen som er høysensitive er langt større enn hva som har blitt antatt.

I 2009 ble det opprettet en forening for høysensitive mennesker, Foreningen for høysensitive. der finner du informasjon, medlemskap, litteratur og tester.

På deres hjemmeside skriver de følgende om hva dette i korte trekk går ut på;

Det å være høysensitiv vil si det samme som å være veldig sensitiv, følsom, var, veldig mottagelig for inntrykk og lignende.

I 1991 begynte den amerikanske psykologen Elaine Aron, å forske på høysensitivitet. Høysensitivitet har også en vitenskapelig betegnelse som på engelsk er Sensory-Processing Sensitivity.

Høysensitivitet som personlighetstrekk regnes som normalt. 15 til 20% av befolkningen har dette trekket i større eller mindre grad. Det vil si mange nok til at det ikke regnes som en forstyrrelse, men ikke mange nok til at størstedelen av befolkningen har forståelse for dette trekket.

Høysensitivitet er medfødt og forekommer også hos dyr. Biologer har observert det i alt fra fluer til aper.

Personlighetstrekket avspeiler en type overlevelsesstrategi, nemlig det å observere før man handler.


Hjernene til høysensitive mennesker arbeider litt forskjellig fra andres. Høysensitive mennesker er mer oppmerksomme på det underliggende i en situasjon enn mennesker som ikke har dette trekket. Årsaken til dette er hovedsaklig at den høysensitive hjerne bearbeider informasjon og går mer i dybden av den. Høysensitive ser og legger merke til mer enn andre.Høysensitive mennesker blir også lettere overveldet. Når man legger merke til alt som skjer, er det naturlig å bli overstimulert når omgivelsene er for intense, sammensatte eller kaotiske over en viss tid.

Høysensitivitet som personlighetstrekk, er ikke en ny oppdagelse, men den har vært misforstått. På grunn av at mennesker med dette trekket foretrekker å observere før de går inn i en gitt situasjon, blir de ofte betegnet som "sjenerte". Men sjenerthet er tillært, ikke medfødt. Faktisk er 30% av alle høysensitive utadvendte, til tross for at personlighetstrekket noen ganger får feilbetegnelse som innadvendthet.

Høysensitivitet er verdsatt forskjellig i forskjellige kulturer. I kulturer hvor dette personlighetstrekket ikke er verdsatt, har høysensitive mennesker som regel en lav selvfølelse og dårlig selvtillit. Å være overfølsom eller hypersensitiv blir sett på som en hemsko i stedet for være en berikelse. Å leve med en slik følsomhet kan være utfordrende.


Har du lyst til å få en pekepinn på om du er høysensitiv? Test deg selv på hjemmesiden til Foreningen for høysensitive. Det er viktig at du ikke tar testene bokstavlig. En slik test kan ikke definere deg 100%, så bruk egen dømmekraft. Du vet best selv om du er sensitiv eller ikke.
 

For å lese mer om dette teamaet kan du se her for utvalgte bøker.

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS