Dersom du benytter siden www.feelings.no, godtar du de følgende generelle vilkår for bruk av denne siden. Dersom du ikke godtar de følgende vilkårene, må du forlate websiden umiddelbart.

 


Innhold og layout på disse nettsidene er opphavrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Feelings.no.

 

feelings.no tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på nettsiden.

 

feelings.no fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvenser ved bruk, eller tap som følge av bruk av informasjonen på disse nettsidene, uansett årsak til et slikt tap, og uansett om feelings.no kunne eller burde ha forutsatt et slikt tap, herunder risikoen dette medfører.

feelings.no inneholder linker til informasjon og materiell på andre nettsteder. feelings.no har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.

feelings.no forsøker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for profesjonell  rådgivning.

 

feelings.no er ikke ansvarlig for leverandører du finner på siden, eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres på siden. feelings.no er heller ikke ansvarlig for framstillinger eller opplysninger som stammer fra feelings.no`s leverandører, eller for feil i leverandørenes produkter eller forsinkelser fra deres side.


Enhver tvist som oppstår på grunnlag av eller vedrørende disse nettsidene skal avgjøres etter norsk lov ved Fredrikstad tingsrett.

 

feelings.no er ikke pliktig til å betale brukeren eventuell skadeserstatning på grunn av hendelser som skyldes omstendigheter utenfor feelings.no kontroll, f.eks. eksplosjon, brann, oversvømmelse eller annet uhell, sabotasje, krig, streik eller annen arbeidskonflikt, samt endringer i lover og regler eller andre myndighetsbestemmelser.

 

Alle varemerker vist eller nevnt på siden tilhører sine respektive eierne.


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS