Passion 4 happiness

Passion 4 happiness

Skrevet av: Silje Karine Moe

Det kan virke som om ”alle” har en ”Passion 4” – et eller annet i dag. På nettet finner jeg passion 4 baking, passion 4 vintage, passion 4 profession, passion 4 fashion og passion 4 pets, bare for å nevne noen.

 

Jeg har en passion 4 happiness!

 

Wikipedia definerer lykke som en ”dyp glede”, og glede som ”en følelse som kan sette noen i en tilstand av lykke”. Selv om lykke kanskje er en ennå sterkere og dypere følelse enn glede, bruker vi gjerne begrepene om hverandre fordi vi alle har ulike assosiasjoner til begrepene.

 

I min jobb som NLP Coach, opplever jeg at vi er mange som har en passion 4 happiness, men at lykke noen ganger kan være vanskelig å finne – og ikke minst å beholde lenge om gangen. Kan man forresten finne den? Kan man skape den? Eller er lykke en følelse som bare kommer, eller ikke kommer, uavhengig av hvordan vi tenker?

 

For de aller fleste vil livet være en karusell av opp- og nedturer. Heldigvis! Motgang gir læring, og hvis livet ikke byr på utfordringer, vil vi heller ikke lære å takle de samme utfordringene. Men hvordan ville det være å være bevisst noen teknikker som kan gjøre det lettere å komme raskt opp igjen når du kjenner at du er i kjelleren? Kanskje du ikke engang trenger å gå helt ned?

 

Noen av de største utfordringene vi står overfor er:

  1. Vi tror vi kan kontrollere omgivelsene, og at omgivelsene er avgjørende for vår følelse av lykke. Vi leter etter den gode følelsen rundt oss istedenfor i oss. ”Hvis jeg bare hadde større hus, nyere bil, kjekkere kjæreste…” eller ”hvis bare han eller hun hadde oppført seg annerledes…”
  2. Vi er mer til stede i fortid og /eller i fremtid, enn i det som skjer akkurat NÅ
  3. Vi tror vi har ansvar for, og er i hvert fall veldig opptatt av, hva andre tenker. Vi tror at ”hvis jeg gjør eller sier sånn, så tenker de sikkert at…”

Det vi ofte gjør, bevisst eller ubevisst, er å sondere terrenget rundt oss selv for å lete etter faktorer som kan gi oss en viss innvendig tilfredsstillelse. Vi leter i omgivelsene våre.

 

Indre uro, stress, misnøye, nedstemthet …. Uansett hva det handler om, har vi en tendens til å legge forklaringen på det som foregår utenfor oss selv eller eventuelt vår egen eller andre personers atferd. MEN! Vi er mye mer enn omgivelsene våre, og vi er mye mer enn det vi GJØR!

 

Vi er også våre evner og ferdigheter, våre verdier, vår identitet og vår følelse av tilhørighet til noe som er mer enn bare oss selv. Mennesker som er veldig avhengig av omgivelsene sine, antar ubevisst at disse er de viktigste verdiene. Når vi blir mer bevisst andre verdier i livet, som trygghet, frihet, kjærlighet, mot og tilhørighet (bare for å nevne noen få, av de ca 850 emosjonelle verdier som finnes), minskes avhengigheten av omgivelsene.

 

Vår selvoppfatning er ekstremt avhengig av verdiene våre. Vi vet først hvem vi er når vi er bevisst våre sanne verdier - det som er viktig for oss. Når du vet hva du føler, hva du har bruk for og lyst til, da vet du hvem du er! Og hvis du i tillegg har tilhørighet til noe som er mer enn bare deg; en gruppe mennesker i form av et godt kollegie, en forening, en bedrift, en religion eller din familie, naturen, universet, et sted der du føler samhold og tilhørighet, et sted der du kan hente positiv energi og kraft, da har du alle forutsetninger for å skape en god selvfølelse!

 

Selvfølelse er vår viten og opplevelse av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Lav selvfølelse kjennes som en konstant følelse av usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. God selvfølelse har alt å si for hvordan du opptrer i relasjon til andre mennesker, og hvordan du håndterer de påvirkningene du blir utsatt for. God selvfølelse er alfa og omega i forhold til i hvor stor grad du opplever glede eller lykke.

 

God selvfølelse er helt essensielt i søken etter lykke!

 

Punkt 2 handler om å leve i nuet, og dette er en treningssak. Veldig ofte har vi tankene våre i fortiden, i form av hva vi burde ha gjort, opplevd eller sagt, i gitte situasjoner. Vi kan ha en diskusjon med vår partner, forelder, kollega eller sjef, og så kommer vi i etterkant på at vi skulle ha brukt noen andre argumenter for VIRKELIG å ha satt dem på plass.

 

News for you: DET ER FOR SENT! Du får ikke gjort noe med det! Når du allikevel går og tenker på hva som skulle ha vært gjort annerledes, enten av deg eller av noen andre, så skaper disse tankene noen følelser. Følelse av for eksempel oppgitthet, frustrasjon, anger eller sinne. Diskusjonen er over. Situasjonen er passé. Hvor lenge vil du bære på disse følelsene? Hvor lenge vil du at de skal spise av din energi og følelse av tilfredshet?

 

På samme måte er vi ofte mentalt til stede i fremtiden. Å legge planer, ha ambisjoner og mål, for så å gå tilbake og være i den prosessen som skal føre deg til målet, er bra! Men ofte er våre tanker om fremtiden preget av bekymringer og frykt. ”Tenk hvis kjæresten min går fra meg…”, ”tenk hvis ungene mine faller ned fra det treet de elsker å klatre i…” ”tenk hvis jeg ikke mestrer den oppgaven jeg er satt til å gjennomføre….”

 

– Tenk hvis det IKKE skjer!! Eller rettere sagt: Tenk at du er så heldig å ha en kjæreste! Tenk at ungene dine er friske og sunne og kan klatre i trær! Tenk at du er satt til å gjøre den oppgaven! Det må bety at du er flink, og at noen har gjennomskuet dine talenter!

 

Mellom 70 og 80% av det vi bekymrer oss for, kommer ALDRI til å skje! Hvorfor skal vi da bruke tankene og følelsene våre på det? La oss si at du kan velge mellom to følelser: Bekymring og frykt for noe som mest sannsynlig ikke kommer til å skje i fremtiden, eller glede over det du opplever akkurat nå. Hva velger du?

 

Jeg pleier å si at hvis vi kan forholde oss til fortiden med tilgivelse, nå’et med kjærlighet og fremtiden med nysgjerrighet og åpenhet, da kan vi lettere skape indre harmoni - Lykke….

 

Som samfunn og enkeltindivider begynner vi etter hvert å skjønne at alle mennesker er forskjellige. Vi har ulike meninger, og tenker ulike tanker. Vi opplever til og med ”samme situasjon” på ulike måter. Der finnes ikke én virkelighet. Der er like mange virkeligheter som mennesker på jorda. Hver enkelt av oss skal leve våre egne liv, og vi skal gjøre våre egne erfaringer.

 

”Hvis vi klarer å motstå fristelsen til å la andre definere hvem vi er, kan vi etter hvert klare å la solen som finnes i sjelen vår skinne”( –Paulo Coelho, Manuskriptet fra Accra)

 

Hva tenker andre om meg?
Hva er det som gjør at vi er så opptatt av hva andre tenker om oss? Hvorfor er det ofte avgjørende for våre handlinger, hva vi tror at andre tenker om dem? Hvis vi lar vår oppfatning om hvordan andre ”sikkert kommer til å reagere” styre valgene våre, hvordan kan vi vite om vi har rett i våre antakelser?

 

Hver og en av oss er ansvarlig for sine egne tanker. Hva andre tenker om deg er ikke ditt ansvar! Ditt ansvar er å sørge for at du utvikler deg til å bli den beste versjonen av deg selv. Hva som er rett og galt i din utvikling kjenner du i ditt interne system, dine egne tanker og følelser, ikke i andre mennesker sine hoder.

 

Så – kort oppsummert: Har du en passion 4 happiness, kan det være lurt å bli kjent med hvem du ER snarere enn hva du HAR. Kjenn etter, flere ganger om dagen, hvordan du har det AKKURAT NÅ, og overlat ansvaret for andre sine tanker til dem som har dem.

Da er du godt på vei til å kunne skape din egen lykke!

 

Henry David Thoreau: ”Be yourself – not your idea of what you think somebody else’s idea of you should be”

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS