Slik får du bedre selvtillit

Slik får du bedre selvtillit

Skrevet av: Dinevibber.no

Tenk deg at du vinner 100 millioner i lotto. Det gir en god følelse, ikke sant? Plutselig føler du at du har muligheten til å gjøre akkurat det du vil. Du er Kongen, du er Presidenten, du er Generalen! Nå er det DU som er sjefen over ditt eget liv. Du kjenner at selvtilliten stiger, og hva andre tenker om deg og hva de måtte bedrive tiden sin med betyr ikke så mye lengre.

 

Dette er selvtillit. Det er en god følelse i deg som sier at du er ustoppelig. Du kan oppnå det du vil! Lista over hva som kjennetegner mennesker med god selvtillit er lang, og den er alltid fylt med positive ord.

 

Dessverre er det mange som sliter med lav selvtillit, og dessverre er det veldig få som vinner 100 milioner i lotto. Men det positive er at du ikke trenger å vinne 100 millioner for å få bedre selvtillit. Du kan jobbe med deg selv, og oppnå den følelsen det er å være ustoppelig med litt egeninnsats. Du kan få frem følelsen av at du er verdt 100 millioner.


First things first!
Du har sikkert lest de 10 rådene som skal hjelpe deg til å få bedre selvtillit. Stol på deg selv! Ikke hør på hva andre sier! Begynn å trene! Skaff deg en bedre jobb!

 

Det finnes mange gode tips om hvordan du kjapt skal få bedre selvtillit. Det kan gi en god følelse i det øyeblikket du leser dem, men å sette de ut i livet er en helt annen sak.

 

Det er like nyttig som å fortelle en lam person som vil lære å gå igjen, at han må reise seg opp og gå. Han må bare sette det ene beinet foran det andre, så er problemet løst. Det er gode ord og i og for seg sant, men de hjelper lite. First things first!

 

De 10 rådene er til hjelp først når du har kommet et stykke på vei mot bedre selvtillit. Det er først når den lamme har kommet seg opp fra stolen og trent en stund, en kan si at han må sette det ene beinet foran det andre.

 

I en tidligere artikkel om hva som motiverer til selvutvikling, var jeg kort innom utviklingen av selvet. Det er under utviklingen av selvet, din oppfatning av deg selv grunnlegges. Du skaper et bilde av deg selv. Et selvbilde.

 

Om selvbildet ditt blir bra eller dårlig, avhenger av faktorer i oppveksten. Når du utvikler et dårlig selvbilde, danner du en oppfatning av at du er dårligere enn andre. Du lærer at du er mindre verdt enn andre. Du lærer at du ikke er like flink som andre. Og du lærer at det du gjør, er dårlig. Folk generelt er veldig flinke til å kritisere andre og fortelle at de er dårlige, med den hensikt å føle seg bedre selv. Foreldre inkludert.

 

Når du har dannet deg et selvbilde som sier at du er dårligere enn andre, vil tillitten til selvet også bli dårlig. Du stoler mindre på deg selv, og du går rundt og tror at du ikke kan utrette noe som helst. Du tror at det du gjør, når du gjør noe, er dumt. Følgelig blir du en passiv tilskuer til ditt eget liv, fordi det du gjør er jo bare teit allikevel. Den dårlige selvtilliten er et faktum.

 

Og dårlig selvtillit er en ond sirkel. Du vil gjøre det dårligere på skole og i arbeid pga. dårlig selvtillit. Du fungerer dårligere sosialt fordi du tror du er dårligere enn andre, med det resultat at du får dårligere og færre venner. Du skaper deg rett og slett et dårligere liv fordi du tror du ikke kan gjøre det bedre!

 

Men det er på tide å komme seg ut av den onde sirkelen, og DU er den eneste som kan gjøre noe med det.


«Selvtillit er fremgangens første hemmelighet».
-Ralph Waldo Emerson


Kurs i bedre selvtillit


1. Kartlegging
Begynn med å gå tilbake til oppveksten din. Du skal tilbake til kilden, da det dårlige selvbildet ble skapt. Sett deg ned og reflekter over hvordan du hadde det. Fikk du mye kritikk av foreldrene dine? Var de flinke til å si at du ikke var god nok? Hadde de et behov for å sette deg på plass hver gang du viste litt selvtillit? Fikk du noen gang ros når du trengte det?

 

Har du eldre søsken som har hatt negativ påvirkning på deg?

 

Du skal finne ut hvem som har gitt deg det dårlige selvbildet, og hvordan de klarte det. Med hvilke midler.

 

Skriv ned det som dukker opp. Kartlegg de personene som har hatt innflytelse på deg, og hvordan de har behandlet deg. En hensikt med oppgaven er at du skal vise ovenfor deg selv at det er andre som har skapt det dårlige selvbildet ditt, og ikke deg selv. Du må bli klar over at det er andre som er årsaken til ditt dårlige selvbilde. Aldri deg selv!

 

Som regel er det i oppveksten den dårlige selvtillitten blir grunnlagt. Men ikke alltid. Men det som er sikkert er at det alltid er andre som skaper den dårlige selvtillitten i deg. Dårlig selvtillitt kan forsterkes i voksen alder hvis du til stadighet blir utsatt for negativ tilbakemelding fra andre. Det viktigste du kan gjøre da, er at du ikke identifiserer deg med hva andre sier. De fleste er veldig flinke til å overføre sine egne dårlige egenskaper til deg, og si at det er du som besitter dem. Skjønner?

 

Eller hvis du er en person som av natur er snill og lytter til andre, vil andre mer enn gjerne sette seg ned og fortelle hvor bra DE er. Stadig eksponering for andres gode ord om seg selv, kan fort få deg til å tvile på om du er like god. Spesielt hvis du er en følsom person. Du er flink til å sette deg selv i annen rekke.

 

Jeg vil understreke at selv om det er andre som er årsak til ditt dårlige selvbilde, er det ingen unnskyldning. Det er du, og BARE du, som har ansvaret for at du skal få det bedre i livet. Skal du ha fremgang, er det en forutsetning at du tar personlig ansvar for ditt eget liv.


2. Selvobservasjon
Neste steg er å observere deg selv i ulike situasjoner. Neste gang du skal ut for å handle, møte venner, møte familie, dra på skolen eller på jobb, gå ut med det formål at det er et eksperiment du skal være vitne til. Eksperimentet er deg selv.

 

Du skal observere hva slags tanker som dukker opp i hodet ditt. Du skal observere hva slags følelser som kommer fram. Du skal observere kroppsspråket ditt. Du skal observere hva slags reaksjoner du får når andre snakker til deg, og når du må snakke til andre. Du skal kort og godt se på deg selv utenifra når du er i ulike sosiale situasjoner.

 

Når du kommer hjem, sett deg ned og reflekter og tenk over hva du har observert. Så du folk i øynene når du snakket med dem? Ble du svett i hendene når noen snakket til deg? Smilte du mye? Var stemmen din lav eller høy? Trakk du innover i deg selv? Var du tankefull?

 

Du skal få en oversikt over stimulus – respons hos deg selv. Hvordan reagerer du når du er blant andre mennesker i ulike situasjoner. Hva førte til at du reagerte på den og den måten?

 

Hensikten med oppgaven er at du skal bli klar over dine egne tanker og din egen atferd. For å endre atferd må du bli bevisst på den. Det er veldig viktig. Du må kunne kjenne igjen hva som skjer med deg, og hva som dukker opp inni deg når du er ute blant folk. Hva var det som fikk deg til å føle deg sånn og sånn? Hva skjedde da du fikk de og de tankene i hodet? Hva skjedde da du oppførte deg på den og den måten?


3. Observér andre
Neste trinn er å observere de rundt deg. Hvordan behandler de deg? Hva sier de til deg? Hva slags mennesker er det som snakker med deg? Er de alrighte? Hvordan snakker de? Hvordan oppfører de seg mot andre enn deg?

 

Målet med denne oppgaven er å bli mer bevisst på hva som skjer rundt deg. Dra fokuset bort fra deg selv, og over på andre. Folk med dårlig selvtillit er veldig flinke til å holde fokuset på seg selv, på en negativ måte. Videre er det viktig å observere andres atferd mot deg. Forsøker de å heve seg over deg ved å kommentere hva du gjør? Bruker de ulike manipulerende teknikker for å få deg til å føle deg dårligere enn dem?

 

Når du kommer hjem, henter du frem det du observerte og tenker litt over det. Hvem sa hva? Hvem gjorde hva? Ble du behandlet med respekt av andre? Hvem forsøkte å heve seg over deg?


4. Observér de med god selvtillit
Neste øvelse er å observere folk du mener har god selvtillit. Hva slags atferd er det de har? Hvordan er kroppsspråket deres? Hvordan ordlegger de seg? Hvordan behandler de andre mennesker? Hva er det som skiller disse fra folk med lavere selvtillit? Er det måten de kler seg på? Er det hva de sier til andre?

 

Observér folk som har de egenskapene du selv ønsker å ha. Enten i virkeligheten eller i filmer. Film viser ofte karakterer med stereotypisk god selvtillit.

 

Målet med oppgaven er at du skal bli bevisst på hvordan mennesker med god selvtillit oppfører seg. Får å få god selvtillit må du vite hva det innebærer helt konkret.

 

Etter hvert er øvelsen din å være som de personene som har god selvtillit. Du skal tilegne deg kroppsspråket, du skal tilegne deg måten behandler andre, du skal tilegne deg måten de reagerer på ovenfor andre. Du kan prøve å kle deg i nogenlunde samme stil, men bare hvis du liker stilen. Det viktigste er at du er komfortabel med det du har på deg. Eksperimenter.

 

Dette er den vanskeligste oppgaven. Det krever mye innsats av deg selv. Begynn i det små. Den første dagen kan du begynne med kroppsspråket.

 

Pek deg ut et par – tre personer som er slik du selv ønsker å være, og «vær» dem når du er ute blant folk.

 

Kjennetegn du skal se etter: Folk med god selvtillit smiler ofte. De ser andre i øynene når de snakker med dem. De går med reist rygg. De har rolige bevegelser. De tar oftere på andre. Stemmen er rolig og balansert. De viser ingen frykt ovenfor omverdnen.

 


5. Gjenskap din egen person
Nå er tiden kommet for at du omskaper deg selv fra den du har vært til nå, til den du ønsker å være. Det er nå du skal erstatte dårlig selvtillit med god selvtillit. Der dine foreldre sviktet i oppbyggingen av din selvtillit, skal DU nå være byggesjef. Du skal være formann og ta ansvaret for at du selv får et bedre liv. Jeg understreker igjen: Ingen andre vil gjøre det for deg!

 

Observér deg selv hver dag, i alle situasjonene. Legg merke til forandringene og gi deg selv ros hver gang du legger merke til en endring i deg selv. Husk at det tar tid å bygge selvtillit. Vær tålmodig, og jobb med deg selv hver eneste dag.

 

Overfør det du har observert hos andre med god selvtillit til deg selv. Bruk 10 råd for bedre selvtillit som en hjelp. Det er først nå du er moden og mottakelig for 10 gode råd-lister.

 

Fake it ’til you make it. Det er din tur til å oppføre deg som om du har vunnet 100 millioner kroner!

 

Vær klar over: Når du er i forandring vil andre fort legge merke til det. Du vil garantert bli testet i form av kommentarer og negativ tilbakemelding fra andre. De som til nå har følt seg over deg, vil aldri gi slipp på sin posisjon. De vil klamre seg fast og bruke alle hjelpemidler til å holde deg der du har vært. Det kan bli nødvendig å skifte ut folk som du sosialiserer med. Venner som ikke er med deg på din vei til et bedre liv, har ikke noe i ditt liv å gjøre. Det er utrolig viktig å omgå folk som er positive for deg. Klikk deg inn på artikkelen om å gi slipp på gamle venner for å lese mer om dette. Les også artikkelserien om Manipulerende mennesker.

 

Gjør alle øvelsene. Bruk den tiden du trenger. Du må regne med å veksle mellom de fem punktene hele tiden. Rykk frem og tilbake helt til du opplever fremgang. Så er det neste steg, og andre områder av deg selv hvor du trenger mer selvtillit. Jobb hele tiden og hver dag. Les bøker som handler om å skaffe seg bedre selvtillit. Få tak i lydbøker med «how to get confidence», og lytt når du har tid (i bilen, på bussen, i senga, på stranda, kort sagt over alt). Selv om du ikke alltid lytter bevisst, så vil det feste seg i underbevisstheten og allikevel påvirke deg.

 

Veien til bedre selvtillit kan være lang, men investerer du tid og krefter på det, vil du få belønning. Garantert!

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2023 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS