Hva motiverer til selvutvikling?

Hva motiverer til selvutvikling?

Skrevet av: Dinevibber.no

Selvutvikling er et tema som flere og flere fatter interesse for. Mange av oss føler et behov for forandring i livet, og årsaken til det kan være mange. Målet er vel uansett å få et så godt liv som mulig.


Selvet
 Selvet er den samlingen av tanker, erfaringer og følelser som gjør at du er den du er. Selvet gir deg karakter, personlighet, og et atferdsmønster som kjennetegner akkurat deg. Når vi snakker om selvutvikling, handler det om å forandre selvet. En endring i selvet vil som oftest gi en endring i karakter, personlighet og atferd.

Som menneske har vi en unik egenskap i forhold til dyrene. Vi har evnen til å reflektere. Det gjør at vi kan sette oss ned og tenke over hvem vi er og spørre oss selv: Har jeg det bra? Er jeg fornøyd? Kan jeg få det enda bedre enn jeg har det i dag? Bør jeg forandre meg? MÅ jeg forandre meg? Finnes det noe mer enn det vi kan oppfatte via sansene våre?Spørsmålene er uendelig mange når vi først setter oss ned.
 

Utviklingen av selvet
Dette er et stort tema i seg selv som jeg bare kort skal gå inn på her. Det finnes utallige teorier om utviklingen av selvet. Det som går igjen er at utviklingen består av ulike faser. Vi går gjennom flere trinn i løpet av leveårene.Når vi blir født, har vi med oss en biologisk kode som et resultat av arv. Når vi vokser opp blir vi utsatt for påvirkninger fra miljøet, omgivelsene rundt oss som vi kommer i kontakt med.


Til sammen er arv og miljø med på å bestemme hvordan selvet vårt utvikler seg.


Samspillet mellom oss og miljøet vil hele tiden påvirke våre tanker, erfaringer og følelser. Gutter blir behandlet på en anne måte enn jenter. Lange mennesker blir møtt på en annen måte enn lave mennesker. Blonde får annen behandling enn brunetter.


Slik kan vi si at det hele tiden er en interaksjon mellom oss selv og miljøet. Vi påvirker miljøet, og miljøet påvirker oss.


Etter at vi har vært gjennom de grunnleggende fasene som spedbarn, barn, ungdom osv., blir det ofte sagt at vi er ferdig utviklet når vi er blitt voksne. Da er vår måte å tenke og føle på ferdig modnet, og vi er klare for å ta ansvar for våre egne liv.


Hos mange stopper faktisk utviklingen etter at de har blitt voksne. Man kan spørre hvorfor det er slik. Noen er fornøyd med seg selv slik de er. Enten om de har oppnådd det de har ønsket å oppnå som voksen, med jobb, egen familie og egne interesser. Eller at de rett og slett ikke er interessert i å uvikle seg videre. De føler at de har det bra, og trangen for å sette seg ned og reflektere over livet sitt er ikke tilstede. Sørgelig nok finnes det også mennesker som rett og slett ikke har evnen til å utvikle seg videre i livet.
Hvorfor har vi et behov for å utvikle selvet?
Jeg mener det finnes tre grupper mennesker som føler et behov for selvutvikling.

  • Den første gruppen er de som ikke fikk dekt sine behov i oppveksten.Det grunnleggende behovet for omsorg fra foreldrene kan ha blitt uteblitt. Det kan være mennesker som har vært usikre på seg selv. Kanskje de hadde få eller ingen venner, eller hadde familiemedlemmer som ga mye kritikk og lite støtte.Det kan være folk som ikke har lært hvordan de skal oppføre seg ulike sosiale sammenhenger. Denne gruppen innebefatter også mennesker som har opplevd traumatiske hendelser som krig, overgrep, vold eller andre ekstreme situasjoner.

 

  • Den andre gruppen er de som til tross for en bra oppvekst, enda føler at det er noe som mangler.

 

Dette kan være en bedre jobb, mer penger, flere venner, andre venner. Rett og slett et behov for høyere sosial stauts.

 

  • Den tredje gruppen er de som søker etter noe mer enn det som livet på jorda har å tilby.De har et behov for å finne svar på eksistensielle spørsmål. De søker etter noe mer i åndelig forstand. Det er mennesker som tror på en større skaperkraft, og da mener jeg ikke utpregede religiøse folk. Selv om mange finner sine svar i ulike religioner. Det er mennesket som er mer spirituelle i sin tilnærming til selvutvikling. De er interessert i New Age.

 

  • En fjerde gruppe kan være en kombinasjon av disse tre.

 

Det er mennesker som ønsker utvikling på flere plan samtidig. Dette kan imidlertid være vanskelig, og man kan ende opp med å bruke alt for mye tid og ressurser på noe som ikke gir resultater.

 

Det er vanskelig å ikke nevne Abraham Maslow sin behovspyramide når det kommer til selvutvikling. Den amerikanske psykologen oppsummerte menneskets utvikling i fem trinn. På toppen av pyramiden plasserte han selvrealisering, som er en tilstand hvor vi føler at vi utnytter våre egenskaper og evner fult ut. Imidlertid er mennesket bygd slik at det alltid vil hige etter noe mer, og derfor vil det alltid søke etter ytterligere vekst.

 

Uansett hva dine mål med selvutvikling er, har du allerede kommet et steg videre ved at du har satt deg ned og reflektert over deg selv.

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS