Det magiske smilet

Det magiske smilet

Skrevet av: Yousif Mahmud Razvi

Et smil kan være magisk, fremtvunget eller til og med trist. Felles for det er at individet prøver å vise omverdenen at det har det bra. En vitenskapelig forklaring på et smil er at musklene ved begge endene av munnen trekker seg sammen.

 

Smilet er en universell emosjon som forstås i alle kulturer verden over. Imidlertid kan kulturelle koder føre til at betydningen av et smil kan få forskjellig innhold. I noen kulturer smiles det av høflighet enda den smilende kan være fornærmet. For et spedbarn er smilet korrelert med økte muligheter for omsorg fra foreldrene. Det er jo så eksistensielt for barnet å overleve, og et smil kan dermed trekke til seg kontakten med andre.

 

Smilet har også den funksjon at en fremmed kan bli mindre «truende», og ikke minst kan det fortolkes dit hen at ved å smile skaper man en sone der andre kan komme i kontakt med en. Den intime sonen åpnes med andre ord.

 

Det smilet som jeg imidlertid er opptatt av her er det som sporenstreks kommer frem når individet opplever signifikans og meningsdannelse i livet.

 

Tenk deg at du sitter hjemme og lytter til en sang som aktiverer diverse bevisste og ubevisste prosesser i kroppen. Frem dukker et smil opp og en mengde tanker kobles til sangen. Eller se for deg at du har et mål som dukker frem i sinnet idet du lener deg tilbake for å ta en pause. Hele kroppen føles lett og man kan oppleve en svevende følelse av velvære.

 

Den takknemlige personen
Scenarioene beskrevet over er ofte dekkende for den takknemlige personen. I dette øyeblikket har man alt man trenger. Man har den maten man trenger, de pengene man behøver, de klærne man trenger og ikke minst de sosiale relasjonene som er viktige. Det er mange slike øyeblikk i løpet av en dag, og for en vidunderlig tanke det er at alle øyeblikkene er komplette. Et øyeblikk er unikt.

 

I en slik tilstand dukker tanken om takknemligheten opp. Man er vel vitende om at ingenting er en selvfølge. De bollene man for eksempel kjøpte til morgenkaffen er ingen selvfølge. Men man hadde pengene som var nødvendige for at bollene kunne kjøpes og nytes. Man hadde ben som kunne føre en til bakeriet.

 

Det er sikkert mye man kunne ønsket seg, men dersom øyeblikket er fullt av utakknemlighet, og tar man ting for gitt vil takknemlighet aldri bli en sansbar virkelighet. Vel vitende om at det ene øyeblikket skaper det neste og at takknemlighet fungerer som en katalysator kan man forstå hvorfor smilet er så viktig. Den kan ikke fremtvinges for det sitter dypt i kjernen av oss. Ja, helt ned til selvets grunnkjerne. Selvet inneholder jeget, det som utgjør oss og som fører til at vi kan metakommunisere med omverdenen.

 

Selvkjærligheten
Smilet er en bekreftelse fra jeget om at alt er greit, og at i dette øyeblikket er tilknytningen til oss selv sterk, stødig og fylt av gode emosjoner. Det er nesten så man romantiserer smilet, men er det intet annet enn selvkjærlighet? Når man er på vei mot det lidenskapelige er jo selvkjærligheten den kjernen som vil smelte sammen med det nye. Man kan snakke om seksuell atferd som lykkebringende, men det er på et veldig primitivt biologisk nivå. Men grunnkjernen vår er noe så eget, så privat at den blir som den livmoren der selvet fødes, gis næring til før det springer ut i full blomst.

 

Den smilende personen smiler ikke fordi livet føles som en trivialitet, men fordi jeget er i en symbiotisk balanse med virkeligheten.

 

Det magiske smilet er tiltrekkende, pent og så ekte. Genuint.

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS