Takler du kritikk?

Takler du kritikk?

Skrevet av: Dinevibber.no

Konstruktiv kritikk på det vi gjør er et viktig tiltak for å regulere hverandres atferd når vi tilhører en gruppe. Hvis noen gjør noe dumt, er negativ tilbakemelding et virkemiddel for å hindre at vedkommende gjør samme feilen en gang til. Det samme gjelder hvis vedkommende gjør noe bra. Da kan positiv kritikk kan ha en forsterkende effekt. Konstruktiv kritikk kan med andre ord være både positiv og negativ tilbakemelding.

 

Kritikk blir ofte oppfattet som negativt. Hvorfor det er slik, kan være fordi det samfunnet vi lever i har et generelt negativt syn på tilværelsen. Nyhetsbildet gir en pekepinn på akkurat det. Det flommer over av negative hendelser når vi ser på dagsrevyen. Men vi må skille mellom negativ kritikk og konstruktiv negativ kritikk. Det er viktig å finne ut av hva slags kritikk vi står ovenfor før vi tar den til etterretning.

 

For å avgjøre om kritikken er konstruktiv eller bare negativ, må vi se på hvem avsenderen er. Er det en person med en sunn holdning til livet generelt, eller er det en person som er ute etter å manipulere andre for å føle seg bedre selv? Har den personen et generelt positivt syn på livet, eller er det en person som er negativ til det meste? Er det en person som faktisk vil vårt beste, eller er det en som ikke liker oss for den vi er?

 

Viser det seg at det er mennesker som er manipulerende, generelt negative eller ikke liker deg, skal du forkaste kritikken. Den er nemlig alltid bare negativ og aldri konstruktiv. Da blir du gitt kritikk på feil grunnlag, og hvorfor i all verden skal du forholde deg til den? Du har da bedre ting å bruke energi på, enn å lytte til negativ tilbakemelding fra idioter!

 

Hvis det kommer negativ kritikk fra mennesker som ellers er positive og har et sunt forhold til livet, er kritikken konstruktiv selv om den er negativ. De ønsker å gi deg løsningsorientert tilbakemelding og endre noe du gjør feil til det bedre. Dette er til ditt eget beste.

 

Når jeg får (negativ) kritikk for noe jeg har gjort, kjenner jeg at mitt psykologiske forsvar blir aktivert. Jeg slår piggene ut, og lurer på hvem i all verden det er som ønsker å såre eller skade meg med slike uttalelser. Tunnelsynet blir slått opp, og jeg klarer ikke å se det konstruktive i det med en gang. Det er synd, for som oftest er det en sannhet i konstruktiv kritikk, selv om den umiddelbart kun virker som negativ tilbakemelding.

 

Jeg er imidlertid bevisst på måten jeg reagerer på. Derfor forsøker jeg å gi kritikken litt tid til å sette seg. Jeg gir meg selv anledning til å fordøye kritikken før jeg gir en eventuell respons. Jeg må ha litt tid før jeg klistrer riktig lapp på tilbakemeldingen. Er den konstruktiv negativ, eller er den bare negativ? Jeg forsøker å se an innholdet i kritikken og den som gir meg kritikk.

 

Jeg kan vanskelig se meg selv utenfra slik andre ser meg. I forhold til meg selv, har andre en unik mulighet til å observere meg og det jeg foretar meg. Jeg har tidligere omtalt selvobservasjon som et redskap til å bli bevisst våre tanker og vår atferd, for på den måten å bli i stand til å endre oss. Hvorfor da ikke lytte til andre som faktisk observerer oss utenfra hele tiden?

 

Til hjelp for å takle kritikk, og for å bruke den konstruktivt, kan du benytte følgende liste:

  • Tillat deg selv å få en reaksjon når du får negativ kritikk. Det er normalt at det psykologiske forsvaret ditt blir satt igang når du blir kritisk vurdert av andre.
  • Når den umiddelbare reaksjonen har lagt seg, bruk noen sekunder på å avgjøre om avsenderen er en idiot som bare kommer med flåsete og usakelig tilbakemelding. Eller om det er en person det er verdt å lytte til, og som har fornuftig og konstruktiv kritikk. Får du skriftlig tilbakemelding har du enda lengre tid på å ta en avgjørelse. Benytt tiden godt.
  • Forsøk å ha en generell positiv holdning til det som skjer rundt deg. Se an kritikken, men fokuser på det positive i det som blir sagt. Ha den innstillingen at andre mennesker ser deg selv utenfra bedre enn du selv gjør. Konstruktiv kritikk er aldri kritikk av deg som person, men det er en tilbakemelding på dine handlinger. I konstruktiv kritikk er det også mye sannhet. Husk det.
  • Når du får konstruktiv kritikk, si «takk», og vær vennlig. Du skal være glad for at noen gidder å bry seg. Hvis kritikken kommer fra en person du ikke kjente fra før, kan det faktisk være et godt utgangspunkt til å få deg en ny venn. Du vet ihvertfall at personen er ærlig.
  • Ta den konstruktive negative kritikken til etterretning og endre atferd. Hev deg over din egen stahet, og se på kritikken som en unik mulighet for deg selv til å bli bedre. Du tjener på det, og de du skal samarbeide med tjener på det.
  • Når du får positiv kritikk, ta det som et signal på at du har gjort noe riktig. Gi deg selv en klapp på skulderen, og belønn deg selv med en brus!

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS