Er du ytre eller indre motivert?

Er du ytre eller indre motivert?

Skrevet av: Pauline Irene Steinhovden

Vi må være motiverte dersom vi skal utføre en bestemt handling. Motivasjonen er det som gir retning til handling. Motivasjonen er det som styrer oss, og vi kan enten være styrt utenfra eller innenfra. I psykologien skiller man derfor mellom ytre og indre motivasjon. 

 

Ytre motivasjon kjennetegnes ved at vi utfører en aktivitet etter press utenfra. Vi har da et ønske om å oppnå belønning eller unngå straff. Belønningen kan være i form av ros, lønn, karakterer eller anerkjennelse. Når vi er ytre motiverte er det ikke oppgaven i seg selv vi er opptatt av, men det vi får og oppnår etter at vi har gjort den. Det vil si at dersom løftet om belønning forsvinner vil vi miste interessen for aktiviteten og ikke ha lyst til å utføre den mer. Er vi ytrestyrte handler vi fordi vi føler vi må, ikke fordi vi vil. 

 

Når vi er indre motiverte involverer vi oss i en aktivitet fordi aktiviteten i seg selv er tilfredsstillende og gir oss glede. Vi driver på med noe av vår egen frie vilje fordi vi har lyst og har en genuin interesse for noe. Handlingene våre er da selvbestemte og frie fra press utenfra. Vi driver på med noe fordi vi synes det er kjekt. Da bekymrer vi oss ikke om hva andre måtte mene eller om prestasjoner og resultater. Når vi er indrestyrte kan vi gå opp i aktiviteter og oppleve en tilstand av flow der vi glemmer verden rundt oss og har all oppmerksomhet rettet mot det vi gjør. 

 

I noen situasjoner kan vi være styrt både innenfra og utenfra. Vi kan ha genuin interesse for et fag på skolen (indre motivasjon), og også være ytre motiverte ved at vi får belønning i form av karakterer. På samme måte kan vi være glad i jobben vår (indre motivasjon), og samtidig være ytre motivert ved at vi får lønn etter vår innsats. Dette har sammenheng med at vi ønsker anerkjennelse og sosial prestisje (ytre motivasjon). Vi ønsker å få noe igjen for det vi gjør. 

 

Motivasjon innenfra
Likevel presterer vi bedre på lang sikt og er mer effektive når vi er indre motiverte. Det er fordi vi da er mer involverte og interesserte i det vi holder på med. En som er indrestyrt gjør det for eksempel bedre på skolen enn en som er ytrestyrt. For å bli indre motivert for en oppgave du i utgangspunktet er ytre motivert for, kan du finne fram til hvilken positiv effekt det å gjøre oppgaven kan ha for deg. Når det gjelder lekser, kan den indre motivasjonen være et ønske om å lære mer om og få større innsikt i et emne. Når det kommer til et fag du synes er vanskelig, kan den indre motivasjonen være at du ønsker å bli bedre og mestre mer. Når det gjelder plikter, som støvsuging, kan den indre motivasjonen være at du ønsker å ha det rent rundt deg. Ved å omgjøre en ytrestyrt oppgave til en indrestyrt, vil det bli en glede å utføre den. 

 

Husk at det er du selv som bestemmer over deg, og at du har frihet til å tenke selv. Du bør ikke gjøre alt foreldrene dine ber deg om kun fordi det er deres krav og du får kjeft om du bryter dem. Da blir du ytrestyrt og lærer deg ikke å bli selvstendig. Når foreldrene dine sin kontroll en gang opphører, blir det vanskelig for deg å vite hvilken atferd som fungerer best i ulike situasjoner. Gir foreldrene dine deg ordrer så forlang alltid at de forklarer deg grunnen før du eventuelt adlyder. Spør foreldrene dine hvorfor de mener at det og det er lurt, og bestem selv om du er enig. Da lærer du å bli selvstendig og indrestyrt ved at du selv handler etter hva du mener er klokt og hensiktsmessig. 

 

Vil du si at du er mest ytrestyrt eller indrestyrt? I hvilke situasjoner er du ytre motivert, og i hvilke situasjoner er det den indre motivasjonen som styrer deg?


Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2023 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS