Ordets makt

Ordets makt

Skrevet av: Åse Steinsland - Numerologen.no

Det talte ord har makt. Ord består av vibrasjoner som man nødvendigvis ikke umiddelbart forstår, men de aller fleste kan føle effekten av dem.

 

Når vi fordømmer, avviser eller latterliggjør andre mennesker, eller med viten og vilje sladrer om andres liv, fordi vi for eksempel ikke liker vedkommendes livsstil eller måten personen tenker på, vil jeg faktisk påstå at vi leker med ilden… Loven om tiltrekning sier at med våre talte ord skaper vi vår egen virkelighet. Konsekvensen blir da at om du sladrer eller baksnakker andre, så utsetter du deg selv for det samme.


Ordenes vibrasjon

Hvis en person som du bryr deg svært mye om sier til deg ”jeg er glad i deg”, eller kommer med komplimenter, vil kroppen din reagere på en positiv måte. Sier noen noe svært negativt til deg, vil kroppen og auraen din reagere med tilbaketrekning, og du vil føle både emosjonell - og kanskje også fysisk smerte. Det er vibrasjonen i ordene som ble sagt som sårer. Hvor mange ganger har vi gått på butikken og sett ukeblader som skriker mot oss med siste nytt fra sladderfronten? Hva slags party er det bladet inviterer til oss å bruke energien vår på?

 

Vi inviteres vi til å bli involvert i ukjente menneskers drama, mennesker vi ikke engang har den minste kunnskap om. Dette distraherer oss fra å fordype oss i våre egne utfordringer. Det er mye lettere å snakke om andres negative sider og fremheve hvor dårlige mennesker de er, enn det er å se inn i oss selv og se bjelken i eget øye. Personer som utsettes for slik negativ energi, kan faktisk bli fysisk syke av det. Har du noensinne vært den som er utsatt for kritikk, sladring og fordømmelse? Hvordan føltes det? Jeg er sikker på at de fleste av oss har vært utsatt for dette og følt hvordan man regelrett tømmes for energi.

 

Man føler tristhet, vantro, sorg, sinne og skam. Dette er hva man utsetter andre for når man sladrer og fordømmer. Personene vi fordømmer, kritiserer og sladrer om blir utsatt for et psykisk angrep som til syvende og sist vil slå tilbake på oss selv.


Er du en sladrer?
Det er stor forskjell på å diskutere følelser som har oppstått i forbindelse med andres oppførsel med en eller to nære kjente, fordi det er ting du ikke helt forstår. Intensjonen er da å lette å trykket, man trenger en skulder å gråte på eller få litt gode råd eller større klarhet i en vanskelig situasjon. Intensjonen er ikke å sladre eller angripe andre. Å gå rundt til ”gud og hver mann” derimot, å snakke negativt om andre noe helt annet. Det kalles sladring.


Hvorfor kaster vi bort så mye energi og tid på andres drama når vi egentlig burde se våre egne feil? Energien som vi kaster bort, burde brukes til å skape større forståelse for oss selv og til å gjøre endringer og skape nye ting i våre egne liv. Når vi lar oss lede inn i samtaler hvor vi diskuterer andre folks liv, blir vi distrahert fra det som er det aller viktigste.

 

Universet består av energi
Denne energien har både positiv og negativ ladning. Forskere har funnet ut at negative ladede partikler faktisk er større enn positivt ladede partikler. Selv om partiklene er av forskjellig størrelse, flyter de harmonisk gjennom universet og kropp (nervesystem, sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, muskelmassen etc.). Intensiteten i et slikt angrep fører til at de negative partiklene blir større, og er med på å øke sjansen for å manifestere sykdom og plager.

 

Følelser man har hatt i forbindelse med opplevelser, er med på å bygge opp våre celler og vårt vev som igjen utviker en form for energi. Husk også at de fleste mennesker søker bekreftelse på sine handlinger i tilskuernes blikk og kaller det selvtillit. Man blir da svært bundet til hva andre synes og mener, og blir svært ufri i egen utvikling. En integrert person søker uklanderlighet i egne øyne og er bundet kun til seg selv. Husk at det er mye lettere å være offer, og fortsette å være slave av systemet enn å tørre å ta i bruk egen kreativitet!

Prøv det den som tør…

 

Les også:


Noe positivt i postkassen

Bli med i facebook gruppen

En facebook gruppe hvor medlemmene deler positivitet!

Til Facebook gruppen

feelings.no - Feel good!

Disclaimer
Om oss | Kontakt oss

TIPS OSS
Send e-post

BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

© feelings.no 2008 - 2024 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.
En tjeneste fra Comito AS