Tema: Osteopati


Hva er osteopati?

En osteopat jobber manuellt ved hjelp av mange forskjellige teknikker. Behandlinger skjer med

utgangsgpunkt i et helhetlig syn på pasienten. En skjevhet eller blokkering i kroppen kan føre til blokkeringer og uroligheter andre steder i kroppen. Det er ikke alltid man selv tenker over at en plage eller en smerte kan være forårsaket av noe annet i kroppen. Det er dette en osteopat tenker på. En del i kroppen påvirker en annen del, og det er viktig å behandle alle de påvirkede delene.

 

Stimulering av blokkeringer

En osteopatisk behandling har som formål å stimulere kroppen til selv å gjenvinne normale funksjoner slik at kroppen lettere kan lege seg selv. Behandlingen består hovedsaklig av myke rytmiske massasjelignende bevegelser, avspenning, tøyninger og korrigeringer av ledd.

 

Brukes av alle

Behandlingsformen kan brukes av alle, og skal i hovedsak ikke være smertefull. Plager som kan behandles er blandt annet bruddskader, stive ledd og muskler, hodepine, generelle smerter på kroppen, brokk, musearm og menstruasjons-plager. Man kan også bruke osteopati forebyggende.

 

Les også

Steinmassasje  |  Kinesiologi  |  Akupunktur

© feelings.no - Feel good!