feelings.no - Feel good!
 
 

FORSIDEN


Oppdaterte nyheter
 

HELSE OG LIVSSTIL


Hold kroppen og hjernen i form
 

PERSONLIG UTVIKLING


Øk din selvinnsikt og utvid horisontene
 

BEHANDLERE OG TERAPEUTER


Finn profesjonell hjelp
 

AKTIVITETER


Gjør noe nytt i dag!
 

HOROSKOP


Gratis horoskop
 

EKSPERTHJELP


Snakke med noen nå?
 
Øvelser

Øvelser


Lettlærte hverdagsøvelser som kan gi deg et bedre liv!
Lag din egen hudpleie

Hår- og hudpleie


Oppskrifter på hjemmelagde hår- og hudpleieprodukter.
Kast terningen

Kast terningen


Prøv vår terningkaster! Kast enten 1 eller 2 terninger.
Alternativmesser

Alternativmesser


Se vår oversikt over alternativmesser i 2014.
Diskusjonsforum

Diskusjonsforum


Delta i spennende diskusjoner med likesinnende.
 

Velg ditt stjernetegn

Velg fylke

Velg fylke

Psykologi: Persepsjon- hvordan du oppfatter verden

Gå til forrige temaPsykodrama
Velg tema
PsykometriGå til neste tema

Psykologi


Psykologi - Artikler

» Persepsjon- hvordan du oppfatter verden

Din artikkel publisert her? Klikk her


Psykologi - Aktører

Din bedrift oppført her? Klikk her!


Psykologi bøker

Sjef i eget livForfatter: Ingvard Wilhelmsen (For) ..
Denne boken har desverre ingen beskrivelse.
Pris: 325,-
Psykologi i organisasjon og ledelseForfatter: / Geir Kaufmann (For) Ast..
Boka gir en innføring i moderne organisasjons- og ledelsespsykologi for studenter og andre som ønsker en innføring i organisasjo..
Pris: 457,-
Å bekjempe lav selvfølelseForfatter: / Melanie Fennell (For) P..
Denne boken har desverre ingen beskrivelse.
Pris: 239,-
ManipulasjonForfatter:/ Grethe Nordhelle (For)
. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man skal avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan se..
Pris: 344,-
Flere Psykologi bøker

Psykologi i forumet

» Om s k ADHD | Av: Georg Ulvehøj

Opprett en ny tråd om Psykologi i forumet! Klikk her


 

Persepsjon- hvordan du oppfatter verden

Av: DineVibber.no

Den gammeldagse filmen er ikke annet enn tusenvis av enkeltbilder prestentert etter hverandre. Etter at øynene dine har fanget opp bildene, sender de bildeimpulsene til hjernen som setter dem sammen til en sammenhengende film. Hjernen gir oss med andre ord en annen versjon av virkeligheten enn slik den egentlig er.

 

Persepsjon er betegnelsen på hvordan vi oppfatter og tolker det våre sanser tar inn av miljøet rundt oss. Å forstå hvordan hjernen behandler informasjonen den mottar er viktig, dersom du er interessert i å utvikle deg selv.

 

Fem begrensede sanser
Våre fem sanser er vår bro til den fysiske verden. De hjelper oss med å orientere oss i omgivelsene, og de spiller en vesentlig rolle for vår evne til å overleve. Syn, hørsel, lukt, smak og berøring er de vi har fått utdelt, og de er nært koblet opp mot vår bevissthet.

 

Sansene har imidlertid begrensninger i forhold til hva de kan oppfatte. Øyet kan bare oppfatte lys innen bestemte frekvenser. Det samme gjelder hørselen når det kommer til lyd. Tunga er i stand til å oppfatte kun fire ulike smakskvaliteter: søtt, salt, surt og bitter. Nesa oppfatter og skiller mellom aroma over en viss grense, og huden registerer trykk og bevegelser over et gitt minimum.

 

Når du er skikkelig forkjøla og tett i nesa, vil smaken på maten du spiser kjennes mindre. Men smaken er der. Du har bare mistet evnen til å registrere den.

 

Til tross for begrensningene er vi i stand til å orientere oss rimelig bra ut i fra de impulsene hjernen får inn via sansene. De ulike sansene kan også modifiseres. Noen mennesker utvikler en finjustering av enkelte sanser for å bedre kunne utføre ulike oppgaver. En profesjonell vinsmaker har f.eks. utviklet eksepsjonell smaks- og luktesans for å lettere kunne skille mellom de ulike vinene.

 

For mennesker som har defekter i sanseapparatet ,vil hjernen kompensere ved å forsterke andre sanser. En blind person har gjerne bedre hørsel enn en med synet inntakt.
 

Selektiv persepsjon
Sansene våre er svært effektive. De fanger opp absolutt alt de er konstruert for å oppfatte. Vi blir faktisk kontinuerlig bombadert med impulser fra omgivelsene. Fordi bevisstheten har en begrenset kapasitet, er den derfor nødt til å velge ut de viktigste impulsene. Resten går rett ned i vår ubevissthet hvor de allikevel vil påvirke vår bevisste oppfatning.

 

Hva hjernen velger ut som viktige impulser avhenger av mange faktorer som sitter i resten av sinnet. Foruten å bestå av bevisstheten, inneholder sinnet ubevisste prosesser og vår personlighet. Siden sinnet er et produkt av arv og miljø, vil vår bakgrunn ha veldig mye å si for hva hjernen mener er viktige impulser. Vi kan si at det er vår unike rom-tid som bestemmer hva hjernen anser som relevant. Det betyr at våre personlige erfaringer og holdninger har en stor innvirkning på det hjernen siler ut som viktige impulser, og at denne utsilingen er forskjellig fra person til person.

 

I tillegg til vår bakgrunn, vil den konteksten vi befinner oss i ha en betydning for hjernens utvelgelse. Er du på duejakt, anser hjernen synet av en due som en viktig impuls. Dersom du er på stranda for å bade, vil en due ha mindre betydning.

 

Når vi befinner oss i en svært livstruende situasjon vil sansene åpne seg mer. Hårene reiser seg for at huden skal forsterke berøringssansen. Hørselen og synet blir skjerpet. Mange opplever også at luktesansen blir bedre i en slik situasjon.

 

Med bakgrunn i dette, kan vi si at vi har en selektiv persepsjon. Vi retter våre sanser mot det vi mener er viktig for oss. Samtidig tolker hjernen det vi tar inn igjennom sansene ut i fra vår personlige erfaring. På denne måten danner alle mennesker sin egen oppfatning av virkeligheten. Virkeligheten er subjektiv. Det du retter din bevissthet og dine sanser mot, blir din virkelighet. Et eksempel er denne klassiske tegningen.

 
Ser du en ung dame eller en gammel dame?

 

Hjernens behandling av impulsene

Persepsjon foregår i to økter. Den første innbefatter selve sansningen og utvelgelsen av impulsene. Den andre tar for seg tolkning og behandling av disse.

 

Den selektive persepsjonen er som nevnt bestemt av flere faktorer. Vår personlighet, våre erfaringer osv. Dette gjelder også for selve behandlingen av den informasjonen hjernen får inn via sansene.

 

La oss se på et eksempel: Per og Kari ser en hund. Hunden får Per til å bli veldig redd, og han vil komme seg vekk så fort som mulig. Men Kari blir veldig glad og går bort til hunden for å klappe den.

 

Hvorfor Per og Kari opplever hunden så forskjellig, er pga. deres erfaring med hunder. Per ble bitt av en hund da han var liten. Kari har vokst opp med snille hunder rundt seg. Erfaring har mao. en stor påvirkning på hvordan hjernen behandler informasjon.

Dette gjelder for alt sansene tar inn. Når hjernen registrerer en sanseimpuls, begynner en sofistikert prosess som inkluderer hele spekteret av sinnet. Det er en komplisert “utregning” som blir gjort i løpet av milisekunder, og som tilslutt genererer en eller annen form for tanke, følelse eller atferd. Sansning og sansebehandling er, igjen, subjektivt. Din oppfatning av verden er ikke den samme som min.

 

Når hjernen skal behandle sanseimpulsene, har konteksten også en betydning. Når vi skal “gjøre oss opp en mening” om en sanseimpuls, vil hjernen automatisk ta hensyn til konteksten. Ta f.eks. noe som enkelt som en boblejakke. Ser vi en person gå med boblejakke når det er 20 minusgrader ute, vil hjernen tolke dette som ganske normalt. Ser vi den samme personen gå med boblejakke når det er 20 plussgrader ute, vil hjernen tolke dette som ganske unormalt. I seg selv er sanseimpulsene nøyaktig de samme. Men konteksten avgjør vår -eller hjernens- tolkning.
 

Hjernen lar seg lett manipulere
Innledningsvis nevnte jeg film som et eksempel. Hjernen tolker alle bildene i filmapparatet som en sammenhengende film. Men i virkeligheten er det ikke annet enn tusenvis av bilder som blir prestentert etter hverandre i stor fart. Hjernen blir på en måte manipulert.

 

Et samlende begrep på manipulering av hjernen er illusjoner. Under ser du eksempler på optiske illusjoner, bilder som stimulerer øyet. Men illusjoner finnes også i form av at andre sanser blir “stimulert”. En schizofren hører gjerne lyder rundt seg som ikke finnes. En som er veldig redd for brann, kan plutselig kjenne lukten av røyk uten at det har noe hold i virkeligheten. Noen bruker ordet “innbildning”, og det er et ganske dekkende ord. Det du oppfatter som “virkelig” oppstår bare i din hjerne. Virkeligheten kan være annerledes.

 

A og B har faktisk nøyaktig samme gråfarge. Dette viser at konteksten også har innvirkning på hvordan hjernen tolker impulsene.
Ser det ikke ut som at noe beveger seg?


Helheten er mer enn summen av delene

En retning som spesielt tar for seg vår oppfatning av virkeligheten og hvordan det påvirker oss som mennesker er Gestaltpsykologien. Det begynte med studier av persepsjon, men Gestaltpsykologien ble til en retning som forklarte mye av menneskets sinn.

 

Gestaltpsykologenes utgangspunkt er “helheten er mer enn summen av delene”. For å forstå mennesket og virkeligheten må vi ta utgangspunkt i hvordan det helhetlige bildet er. Vi kan ikke gå ned på de enkelte delene. F.eks. så er faktisk ikke film bare tusenvis av enkeltbilder. Det er den helheten som bildene gir som er filmen og ikke bare summen av bildene.

 

Den samme tankegangen finner vi igjen i NLP. Deres utsagn “kartet er ikke terrenget” er en variant av Gestaltpsykologiens utgangspunkt. NLP er veldig influert av Gestaltpsykologi.

 

Når hjernen mottar sanseimpulser søker den å finne en orden eller mening i det den mottar. Faguttrykket for dette er “mønstergjenkjenning”, og essensen i mønstergjenkjenning er at det finnes en overordnet orden som hjernen forsøker å hente frem (helheten er mer enn summen av delene). Før vi klarer å kjenne igjen noe, vil det fremstå som et kaos.

 

Mange av mønstrene er nedarvet i oss. F.eks. lærer vi raskt å gjenkjenne noe som et ansikt. Et ansikt gir masse informasjon om det mennesket det tilhører, og gjenkjenning av ansikt har spilt en vesentlig rolle i evolusjonen. Derfor gjenkjenner vi lett noe som et “ansikt”.
Som f.eks. dette  : – )

 

Gestaltpsykologien mente også at når vi først har forstått hva helheten er, er det nærmest umulig å gå tilbake til “summen av delene”. Når vi har gjort oss opp en mening om noe, skal det mye til for at vi endrer standpunkt.

 

Et eksempel på mønstergjenkjenning er dette bildet:

Først forsøker hjernen å finne et mønster i tegningen. Den oppfatter en rekke sorte flekker. Men på et tidspunkt klarer den å sette sammen flekkene til en forståelig helhet. Den klarer da ikke å gå tilbake på det og se flekkene som kun flekker. Eller hvis hjernen får beskjed om at det ikke er en hund, men en gris. Hjernen tviholder på helheten den først satte sammen.

 


Gestaltpsykologien har kunnet forklare mye om hvordan sinnets prosesser danner vår virkelighetsoppfatning. Den forklarer hvordan hjernen konstruerer en helhet av informasjonen den får inn.
 

Hva har persepsjon med selvutvikling å gjøre?

Det har veldig mye med selvutvikling å gjøre. Når du har en forståelse av hvordan hjernen går frem for å gi deg et bilde av verden, kan du bruke dette bevisst.

 

Det meste av informasjonen som hjernen mottar går rett ned i det ubevisste. På den måten blir det lagret mengder av info som påvirker deg uten at du bevisst er klar over det.

 

Hjernen tar utgangspunkt i det den selektivt anser som viktig og danner en virkelig ut av det. Siden du er i stand til å bevisst rette oppmerksomheten din mot noe, kan du faktisk påvirke hva hjernen skal ta inn av informasjon. Men siden din bevissthet er påvirket av følelser, erfaringer og ubevisste prosesser, må du først bli klar over disse. Da vil det bli lettere for deg å rette oppmerksomheten mot de riktige tingene for deg.

 

Er det lagret mye negativt i ubevisstheten vil det påvirke hva du fokuserer på. Du vil da fokusere på det negative, og det negative blir forsterket. Det motsatte skjer når du fokuserer på det positive.

 

Dessuten lar hjernen seg lett manipulere. Derfor bør du opparbeide deg en viss kritisk sans ovenfor den informasjonen du mottar. Slik kan du unngå at f.eks. samfunnet påvirker deg i feil retning. Eller dine venner. Eller din familie.

 

Så konklusjonen er at du må bli bevisst det ubevisste, bestemme deg for å fokusere på det positive og være klar over at hjernen er lett å manipulere.Si din mening

 

Tips en venn


Navn *
Din mening
Frivillig informasjon om deg selv til andre lesere
e-post
Sted
Stilling
Husk at du er selv ansvarlig for de kommentarene du legger inn. Du er forpliktet til å følge norsk lov, samt utvise normal folkeskikk. Vi registrerer din IP adresse når du legger inn kommentar. Linker eller HTML er ikke tillatt.
 
Cherche Gros Sac Fourre Tout sier:28.07.2014 klokken 18:02 | Useriøs? Tips oss!
Hi! I discovered your internet site accidentally today, but am actually pleased that we did! Its not only entertaining, but in addition straightforward to make use of in contrast to lots that Ive viewed! Cherche Gros Sac Fourre Tout http://iconito.ac-montpellier.fr/index/Cherche-Gros-Sac-Fourre-Tout.php
Sted: Cherche Gros Sac Fourre Tout | Stilling: Cherche Gros Sac Fourre Tout
 
Longchamp Shopping En Ligne sier:26.07.2014 klokken 09:06 | Useriøs? Tips oss!
A helpful share, I just passed this onto a student who was doing a little analysis on this. And he in fact purchased me lunch because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thank you for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to talk about this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more info? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this article! Longchamp Shopping En Ligne http://jackson5abc.com/infolist.php?pid=3208
Sted: Longchamp Shopping En Ligne | Stilling: Longchamp Shopping En Ligne
 
Directeur Gé1né1ral Longchamp Sac sier:23.07.2014 klokken 03:41 | Useriøs? Tips oss!
I like the tips on your website. I absolutely agree with your opinion here and I feel that you are on the right track. Directeur Gé1né1ral Longchamp Sac http://iconito.ac-montpellier.fr/index/Directeur-Gé1né1ral-Longchamp-Sac.php
Sted: Directeur Gé1né1ral Longchamp Sac | Stilling: Directeur Gé1né1ral Longchamp Sac
 
Wayfarer Ray Ban Vue sier:23.07.2014 klokken 00:15 | Useriøs? Tips oss!
I am just commenting to let you know what a perfect discovery my cousin's child obtained going by means of your internet page. She noticed a good number of pieces, which included what it's like to have a marvelous helping heart to make other people completely have an understanding of some complicated things. You truly did a lot more than people's expected results. Thanks for providing those powerful, trustworthy, revealing and also exclusive guidance on this topic to Jane. Wayfarer Ray Ban Vue http://canariasgrafica.es/wp-content/uploads/listinfo.php?pid=2611
Sted: Wayfarer Ray Ban Vue | Stilling: Wayfarer Ray Ban Vue
 
Oakley Sunglasses Problems sier:22.07.2014 klokken 12:26 | Useriøs? Tips oss!
Hi, I simply enjoy scrapbooking, its so entertaining! Oakley Sunglasses Problems http://mercercountyohiofair.com/listinfo.php?pid=1914
Sted: Oakley Sunglasses Problems | Stilling: Oakley Sunglasses Problems
 
Gafas De Sol Aviador Mujer Baratas sier:21.07.2014 klokken 23:25 | Useriøs? Tips oss!
ol amigos, realmente um torpedo web grtis est cada vez mais custoso devido ao bloqueio das operadoras mveis. H ainda servios de terceiros (sites) que prometem entregar minha menssagem mas quase nunca chegam ao usurio final. Alguns como o Mundo oi e o Oi Torpedo funcionam mas e para as outras operadoras? E os que dizem que mandam e nada chega. Para onde est indo as as minhas menssagens? E para a Tim, Vivo? Alguma Idia? Ou significa ter de pagar?. s um desabafo, realmente est difcil achar bons sites para enviar SMS barato. Gafas De Sol Aviador Mujer Baratas http://canariasgrafica.es/wp-content/uploads/listinfo.php?pid=5166
Sted: Gafas De Sol Aviador Mujer Baratas | Stilling: Gafas De Sol Aviador Mujer Baratas
 
Sungafas Ray Ban Precio In Pakistan sier:21.07.2014 klokken 19:11 | Useriøs? Tips oss!
We're glad to become visitor on this pure web site, regards in this rare information! Sungafas Ray Ban Precio In Pakistan http://canariasgrafica.es/wp-content/uploads/listinfo.php?pid=334
Sted: Sungafas Ray Ban Precio In Pakistan | Stilling: Sungafas Ray Ban Precio In Pakistan
 
le pliage cuir price euro sier:20.07.2014 klokken 15:49 | Useriøs? Tips oss!
When I view your RSS feed it seems to be a whole lot of unformatted html, is the problem on my reader? le pliage cuir price euro http://jackson5abc.com/infolist.php?pid=6393
Sted: le pliage cuir price euro | Stilling: le pliage cuir price euro
 
Sacs Soldes Galeries Lafayette sier:20.07.2014 klokken 06:38 | Useriøs? Tips oss!
I recently had my websites rebuilt and i am trying to come across new ways to make it better.Your design is quite nice and your posts are well-structured. I though that it would be nice to say that i will use some of your know-how. Sacs Soldes Galeries Lafayette http://iconito.ac-montpellier.fr/index/Sacs-Soldes-Galeries-Lafayette.php
Sted: Sacs Soldes Galeries Lafayette | Stilling: Sacs Soldes Galeries Lafayette
 
Longchamps Sac Le Pliage sier:20.07.2014 klokken 02:54 | Useriøs? Tips oss!
Echt tolle Seite. Rubbish bin eigentlich nur per Zufall hier gelandet, aber ich bin jetzt schon complete von der tremendous Seite beeindruckt. Gratuliere dazu!! Viel Erfolg noch durch der sehr guten Home-page mein Freund. Longchamps Sac Le Pliage http://jackson5abc.com/infolist.php?pid=305
Sted: Longchamps Sac Le Pliage | Stilling: Longchamps Sac Le Pliage
 
Precio Gafas De Sol Donna Karan sier:18.07.2014 klokken 17:31 | Useriøs? Tips oss!
hey buddy, I ran across this web page from yahoo and start reading several of your other content. They are stunning. Pleasee continue this great work. Cheers, Precio Gafas De Sol Donna Karan http://iei.uji.es/listinfo.php?pid=5410
Sted: Precio Gafas De Sol Donna Karan | Stilling: Precio Gafas De Sol Donna Karan
 
 
Ditt navn
Mottakers navn
Mottakers e-post
 
feelings.no - Feel good!

Telefon: 69 34 50 00
E-post: post@feelings.no

Disclaimer | Om oss | Kontakt oss
TIPS OSS
Send e-post

ANNONSERING
Våre annonseprodukter
Pålogging for aktører
BIDRA MED INNHOLD?
Kontakt oss i dag

BESØK OGSÅ
underskrift.no | Mediamakeriet | Feelgood katalogen | Esigaretter
Bransjeoversikt
© feelings.no 2008 - 2014 | All kopiering og videreformidling av innhold på feelings.no er forbudt uten skriftlig tillatelse.